Spelenderwijs leren

Taal leer je door veel te oefenen. En dat doen we tijdens onze lessen op een leuke manier. Oudere leerlingen schrijven bijvoorbeeld zelf een kookboek of een folder. Ook hebben we een schoolkrant. Zo oefenen ze met lezen, informatie opzoeken en creatief denken. Ook leren ze kritisch kijken naar de betrouwbaarheid van informatie. Deze 21e-eeuwse vaardigheden kunnen kinderen niet alleen op school goed gebruiken. Ze komen ook later heel goed van pas.

Taal in vele aspecten van ons onderwijs
Op verschillende momenten in het schooljaar geven we extra aandacht aan taal. De kinderboekenweek en het voorleesontbijt zijn daar mooie voorbeelden van.
Op die momenten is er sprake van projectmatig onderwijs. In onze gangen is er het hele jaar door aandacht voor wisselende gedichten van PLINT. Ook doen we mee aan het Voorleesontbijt.

Begrijpend lezen
Begrijpend lezen bieden we aan via Close Reading. Bij Close Reading word je als kind uitgedaagd om een moeilijke tekst meerdere malen te lezen. Bij elke keer lezen behoort een andere opdracht, waardoor het kind wordt uitgedaagd om op verschillende manieren naar de tekst te kijken.

U kunt het vergelijken met een bezoek aan een museum, waarbij je schilderijen bekijkt zonder er enthousiast van te worden, totdat je samen met een deskundige gaat kijken die jou de diepere inhoud laat zien. Je zult vanaf dat moment ook steeds enthousiaster op zoek gaan naar aanwijzingen en boodschappen in het schilderij. Zo werkt het ook bij het lezen van een stuk tekst.

Op school hebben we een eigen bibliotheek. Hier leest u er meer over onze bibiotheek.