Buurtschool

Een buurtschool is meer dan een school. Binnen onze buurtschool werken we als school en ouders met verschillende organisaties samen aan de ontwikkeling van kinderen. Dat zijn organisaties zoals kinderopvang, sportvereniging, culturele instelling of bibliotheek.

Als buurtschool willen we onze kinderen extra kansen bieden. Juist door de samenwerking te zoeken met andere organisaties. Hierdoor kunnen kinderen zich beter ontwikkelen.
Zo is op woensdag- en donderdagmiddag het Artlab op school.
Daarnaast kunnen kinderen zich via school aanmelden voor verschillende workshops zoals muziekworkshop (djembé), dansworkshop, knutselworkshop.