Bewegingsonderwijs

Beweging is belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind. De vakleerkracht bewegingsonderwijs is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn.

De groepen 1 en 2 krijgen twee keer in de week van een vakleerkracht gymnastiek in het speellokaal. Deze extra investering doen wij bewust, omdat we bewegen voor kinderen belangrijk vinden. Een vakdocent is hiervoor het meest geschikt. Daarnaast spelen de kinderen, als het weer het toelaat, dagelijks buiten. Daar ligt het accent meer op vrij spelen.
Omdat kleuters in hun ondergoed gymmen, is het van belang dat zij zichzelf kunnen aan– en uitkleden. In de speelzaal hebben de kinderen gymschoenen (liefst met klittenband) met witte zolen nodig.

Groepen 3 t/m 8 krijgen ook twee keer per week les van de vakleerkracht in de gymzaal op het terrein van de school. Tijdens gymnastieklessen dragen de kinderen sportkleding en gymschoenen met witte zolen, die niet buiten gebruikt worden.