Schooltijden en vakanties

De Polderhof heeft een continu rooster. Elke dag is van 08.30 tot 14.00. Ouders zijn vanaf 08.20 welkom om hun kind naar het lokaal te brengen. Om 08.30 gaan de deuren dicht, want dan starten wij met ons onderwijs.
Gedurende de dag kunt u alleen op afspraak in de school komen, zodat al onze aandacht naar de kinderen gaat.

Op woensdag is er bij de groepen 1 t/m 3 tot 08.45 inloopmogelijkheid, waarbij ouders samen met hun kind een werkje kunnen doen of even kunnen lezen.