Aanmelden

Schoolkeuze en kennismaking
Wij vinden het als school belangrijk dat ouders een weloverwogen keuze maken voor het onderwijs van hun kind. We willen graag volgens de hieronder vermelde procedure persoonlijk kennismaken met u en uw kind. De directie en interne begeleiding beoordeelt na deze procedure samen met de leerkracht of we plaats hebben in de groep en of ons onderwijs goed aansluit bij de behoeften van uw kind. Wij zijn bereikbaar via administratie@polderhof.asg.nl of 036-5310271

Aanmelden 4-jarige
Wanneer uw kind 3 jaar is kunt u vrijblijvend informeren naar de mogelijkheid tot aanmelden van uw kind. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar administratie@polderhof.asg.nl , u ontvangt dan een interesseformulier.
Vanaf het moment dat uw kind 3 jaar en 3 maanden is en wanneer er plaats is in de kleutergroepen nemen wij contact met u op voor een interessegesprek met de intern begeleider en een rondleiding. We vinden het fijn als uw kind meekomt naar deze afspraak. Aan de hand van het interessegesprek wordt bekeken of tot inschrijving kan worden overgegaan.

Door een grote toestroom hebben wij in het schooljaar 2022-2023 geen ruimte meer voor het aannemen van nieuwe kleuters. Voor het schooljaar 2023-2024 is er beperkt ruimte voor nieuwe kleuters, waarbij broertjes en zusjes van leerlingen die reeds onderwijs ontvangen op De Polderhof voorrang krijgen. Volgens de hierboven vermelde procedure is het mogelijk dat wij uw kind op de wachtlijst plaatsen.

Overstappen
Er zijn kinderen die door een verhuizing een overstap willen maken naar een andere school. Ook in dat geval vragen wij u een interesseformulier aan te vragen via administratie@polderhof.asg.nl Bij overstappen vanaf een andere school nemen wij altijd contact op met de vorige school. De intern begeleider en de directeur nemen een beslissing over een mogelijke plaatsing. Hiervoor staat een termijn van 6 weken die met 4 weken kan worden verlengd.

Plaatsingsmogelijkheid en wachtlijst
In onze schoolgids is opgenomen dat De Polderhof een maximale groepsgrootte heeft van 26 leerlingen om de kwaliteit van onderwijs te bewaken. Hiervan kan in bijzondere gevallen worden afgeweken waarbij naar de specifieke groep wordt gekeken.

Op dit moment is er in ons gebouw geen ruimte over voor het opstarten van nieuwe groepen en is de maximale groepsgrootte in nagenoeg alle groepen bereikt. U kunt via bovenvermelde procedure uw interesse aangeven voor een plaats op de wachtlijst. De inhoud van de wachtlijst wordt niet gedeeld. Wanneer er zicht is op een plek in een groep zullen wij contact met u opnemen om u uit te nodigen voor een interessegesprek.