banner
Zorg

Op de Polderhof willen we een goede match maken tussen ons onderwijsaanbod en de behoeften van de kinderen. We proberen de leerstof te laten aansluiten bij het niveau van uw kind. Het systematisch volgen van de ontwikkeling van de kinderen en het planmatig afstemmen van het onderwijs op de behoeften van het kind noemen wij interne zorg. De Intern begeleider helpt leerkrachten met de kinderen die extra zorg nodig hebben. Dit kan zijn omdat het niet goed gaat of juist omdat zij veel meer aankunnen.  

right_image

Heeft Jos Tos ? Poster