banner
Visie

Visie

De pedagogische opdracht is het voorbereiden van kinderen op de maatschappij. De maatschappij verandert in economisch en sociaal opzicht, in hoge mate versneld door technologische ontwikkelingen. De individualisering neemt sterk toe. Daarnaast komt informatie van alle kanten tot ons en krijgen kinderen veel prikkels. Door globalisering is de wereld als het ware kleiner geworden. Onze samenleving is pluriform; er leven verschillende groepen met uiteenlopende culturele, etnische en religieuze achtergronden samen.
Wij, het team van De Polderhof, willen aansluiten bij het veranderende leven, leren en werken van onze leerlingen. Een stevig fundament van basiskennis en basisvaardigheden is de voornaamste doelstelling van ons onderwijs. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze leerlingen vaardigheden ontwikkelen zoals communicatie, samenwerking en ICT geletterdheid om straks goed te kunnen deelnemen aan het leven van de 21st eeuw.
De Polderhof is van een educatieve instelling een belangrijke speler binnen het maatschappelijk veld geworden. Onderwijs maak je samen; de school, het kind, de ouder en de wijk. De Polderhof ontwikkelt zich naar een brede buurtschool waarbij het team met welzijnsorganisaties, jeugdhulp,  kinderopvang en mogelijke andere partners samenwerkt met als doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten. 

right_image