banner
Verlof aanvragen

Verlofaanvragen kunt u via een speciaal hiervoor bestemd formulier bij de directeur indienen. Dit formulier is te verkrijgen bij de administratie of directie. Hieronder kunt u zien hoeveel dagen uw leerplichtige kind vrij mag krijgen voor een specifieke gebeurtenis:     
- Verhuizing  (1 dag)
- Huwelijk (1 dag)
- Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (max 4 dagen)
- Ambt- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag) 
- Begrafenis/ crematie (1 dag)

Alle andere verloven moet u ruim van tevoren, tenminste 4 weken, indienen. De directie behandelt verlofaanvragen tot 10 schooldagen. Verlofaanvragen voor 11 schooldagen of meer moeten worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar.

 

right_image