TOS

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Onderwijs voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen

De Polderhof biedt ondersteuning aan leerlingen met een licht en medium onderwijsarrangement.

Leerlingen met een licht arrangement volgen het onderwijs in de reguliere groep met ondersteuning van een onderwijsassistent en begeleider onderwijs van Passend Onderwijs Almere. Leerlingen met een medium onderwijsarrangement starten in de speciale groep 1/2 Praathof en volgen vanaf groep 3 het onderwijs in de reguliere groep. Zij hebben vaker ondersteuning nodig dan bij het lichte arrangement.

Op de Polderhof geven we sinds 2003 onderwijs aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Vanaf augustus 2015 hebben we een speciale kleutergroep. Ons streven is dat het sterke (taal)aanbod in deze groep 1/2  Praathof het mogelijk maakt dat de kinderen met een TOS-medium arrangement vanaf groep 3 volledig integreren in de reguliere groepen waarbij uiteraard de specifieke begeleiding waar nodig gehandhaafd blijft.  

De groep wordt begeleid door een leerkracht, een onderwijs-assistente, een logopedist en een begeleider onderwijs van Passend Onderwijs Almere. Door de opgebouwde pedagogische en didactische expertise en samenwerking met Passend Onderwijs Almere hebben we de mogelijkheid om goed af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling qua auditieve en/of communicatieve beperking. Vijf sterke punten van het onderwijs aan leerlingen met TOS zijn:

-      

Leerlingen voldoende mondig  maken zodat ze kunnen en durven zeggen wat ze willen zeggen of vragen.

-      

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van voorwerpen, plaatjes en foto’s, om woorden en begrippen inhoud te geven.

-      

Als het nodig is, worden speciale methodes en materialen gebruikt: ‘gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’.

-      

Uitbreiden van de woordenschat: woorden vormen de bouwstenen van onze taal. Herhalen van woorden in verschillende situaties is daarbij essentieel.

-      

Veiligheid bieden; In een veilige omgeving durft een leerling zich meer te uiten. Veiligheid ervaren betekent ook dat er vooral aandacht is voor de sterke kanten van de leerling; succeservaringen opdoen is van groot belang voor iedere leerling.

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs wordt per augustus 2015 samengewerkt met de instelling VierTaal. Er vindt jaarlijks (na)scholing voor de leerkrachten plaats.

right_image