banner
Sterk in de klas

Via het programma “Sterk in de klas” biedt Vitree binnen een aantal scholen voor basisonderwijs in Almere sinds april 2011 intergrale zorgarrangementen aan. Dit is hulp aan het kind, thuis en op school in het onderwijs. In het kader daarvan is er aan de Polderhof een pedagogisch medewerker verbonden, Bianca Beukeboom.

‘Sterk in de klas’ helpt/ begeleidt kinderen, individueel of in kleine groepjes, bij het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden, met als doel dat zij zich weer prettig voelen in de klas.

Als het kind lekker in zijn of haar vel zit, zal het leren in de klas beter gaan. ‘Sterk in de klas’ kan kinderen bijvoorbeeld ondersteunen als het kind wat onzeker is, lastig vindt om voor zichzelf op te komen, of juist erg enthousiast is waardoor ze onrustig worden en of moeite hebben met het maken van vriendjes. Uniek is dat er niet alleen aandacht is voor het kind, maar ook voor zijn omgeving. Het kind, de leerkracht en de ouders werken allen aan dezelfde doelen, waardoor een krachtige gezamenlijke bijdrage plaats vindt aan de ontwikkeling van het kind.

Het motto van ‘Sterk in de klas’ is; één kind, één plan thuis én op school.

right_image