banner
Sportactief

Sportactief

De Polderhof is sinds 2009 een sportactieve school. Dit houdt in dat wij naast de reguliere gymlessen extra aandacht besteden aan sportdeelname en sportaanbod. Zo is er voor de onder- en middenbouw een wekelijks naschools sportaanbod op de Polderhof dat wordt verzorgd door de vakleerkracht.

Verder doen wij aan zoveel mogelijk buitenschoolse sporttoernooien en activiteiten mee. Naast dat dit ontzettend leuk is willen we op deze manier ook de maatschappelijke en sociale ontwikkeling van de leerling stimuleren.

Gedurende het schooljaar worden er een aantal sportclinics georganiseerd in samenwerking met de verschillende sportverenigingen en de buurtsportcoach. Zo krijgen de leerlingen de kans om kennis te maken met verschillende takken van sport.

Uiteraard doen wij als school ook elk jaar mee aan de Koningsspelen (  http://www.koningsspelen.nl ).

 

ROC

Al enkele jaren hebben we een samenwerkingsverband met het ROC, opleiding Sport en Bewegen. Door de inzet van stagiaires van deze opleiding kunnen wij o.a. de kinderen een naschools aanbod bieden, meerdere sportdagen en talloze clinics.

Verder ondersteunen de stagiaires de vakleerkracht gym tijdens de gymlessen.

right_image