banner
Schoollogopediste

Aan school is een logopediste verbonden die op verzoek van de leerkracht en/of intern begeleider een leerling zal onderzoeken. Indien dit onderzoek aanleiding is voor een vervolgtraject wordt er vanzelfsprekend met ouders/verzorgers contact opgenomen. Er zijn twee logopedistes op de Polderhof werkzaam. Zij zijn te bereiken via logopedie@polderhof.asg.nl

 

right_image