banner
Praathof 1/2

Even voorstellen: In de groep zitten 11 kinderen. Juf Trees staat de gehele week voor de groep. Juf Sjaranne is logopediste en is er op maandag en woensdag  Juf Anna is ambulant begeleider en zal  ook regelmatig in de groep aanwezig zijn.

Hoe ziet een dag in Praathof 1 eruit? Groep 1/2: We hebben een vast dagritme wat we visueel maken met behulp van picto’s.  In de ochtend starten we met inloop. De werkjes liggen klaar op de tafels, ouders kunnen even blijven tot half negen daarna gaat de juf individueel of met een groepje kinderen werken. Dan gaan we in de kring. Hier komen eerst vaste activiteiten zoals de dagen van de week en de dag van vandaag aan bod. We vervolgen  met een taal- of rekenactiviteit. Dan gaan we aan het werk. Aan de  hand van thema's komen zoveel mogelijk techniekjes aan bod als training  voor de fijne motoriek en gaan we aan de slag met taal/ reken werkjes uit de kasten en met het kleuterpleinboekje Om 10 uur gaan we drinken en fruit eten en buiten spelen met de twee reguliere kleutergroepen. Terug in de kring zijn er wat korte oefeningen voor het fonemisch bewustzijn; o.a. luisteroefening, woorden in lettergrepen verdelen, letter leren, klanken in woorden onderscheiden of een les vreedzame school . Hoe gaan we met elkaar om op onze school? Vervolgens kiezen de kinderen in welke hoek ze graag willen spelen: bouwhoek, winkel, themahoek, schrijfhoek, zandtafel etc. Tijdens de  lunch gaan we gezellige  met een bordje aan tafel eten en kan de juf voorlezen of een educatief schooltv filmpje opzetten. Na de lunch een zang-, dans of dramales en nog even naar buiten. We sluiten de dag gezellig af in de kring. Wat vond  jij leuk vandaag? wat ging  goed? etc.

Wanneer gym:Op maandag krijgen de kinderen gymles van de vakleerkracht meester Jos in de kleine gymzaal in school. De kinderen hebben voor de gym alleen gymschoentjes nodig, het  liefst met klittenband.

Wat leren we in Praathof 1:De kleuters zijn bezig met thema’s van Kleuterplein waarin ze allerlei activiteiten doen gericht op beginnende geletterdheid en gecijferdheid, maar ook sociaal emotionele, muzikale en motorische activiteiten komen aan bod. De logopediste geeft ook regelmatig een taalkring.

 

 

right_image