banner
OR

De ouderraad helpt bij de organisatie van activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, sporttoernooien, De Koningsspelen en andere feestelijke activiteiten. 

Deze activiteiten zijn een leuk extraatje buiten het lesprogramma. School heeft hiervoor geen budget, de activiteiten worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. 

De ouderbijdrage op De Polderhof is laag, om deze voor iedereen betaalbaar te houden. Inclusief schoolreis is de ouderbijdrage vastgesteld op 40 euro.

Voor bovenbouwgroepen die op kamp geldt een hogere bijdrage.

De directie kan besluiten een activiteit niet te laten doorgaan wanneer de financiële middelen ontoereikend zijn omdat er onvoldoende ouderbijdrage is betaald.

Wanneer een activiteit wél doorgang vindt, is deelname voor álle kinderen van De Polderhof. 

De ouderraad bestaat uit een aantal teamleden en een aantal ouders. 

Heeft u interesse om actief te zijn binnen de ouderraad? Neem dan contact op met or@polderhof.asg.nl

Het rekeningnummer van de OR is NL35INGB0004143133 t.n.v. Ouderraad Polderhof

 

right_image