banner
Met ouders

Wij geloven in de kracht van samen. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen om mee te werken aan een schoolomgeving waarin alle kinderen, ongeacht hun achtergronden, herkomst of aard, mee kunnen doen, zich goed voelen en hun weg kunnen vinden en waarin niemand zich buitengesloten of afgewezen voelt.

Ouderportal Social Schools

Zodra uw kind op De Polderhof start, ontvangt u een uitnodiging voor ons beveiligde communicatieplatform SocialSchools. Via Social Schools ontvangt u berichten van de leerkracht, nieuwsbrieven en hier kunt u zich tijdens ouder/rapportgesprekken inroosteren. Ook kunt u via Social Schools uw kind ziekmelden.

De kracht van samen à De ouders / verzorgers

We streven naar een gelijkwaardige samenwerking in de vorm van partnerschap tussen ouders en school. Kinderen ontwikkelen zich beter wanneer professionals en ouders goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken. We werken aan een verbreding van informeel en formeel partnerschap naar pedagogisch, didactisch en maatschappelijk partnerschap. We vinden het belangrijk aan te sluiten bij wat de ouders zelf wensen, weten en kunnen en streven naar een doorgaande lijn van school en thuis. 

Ouderbetrokkenheid

Uit onderzoek is gebleken dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de schoolprestaties en de werkhouding van kinderen. We verwachten daarom van u als ouders / verzorgers, dat u belangstelling heeft voor het werk van de kinderen in onze school. Wij hopen ook dat u niet zult aarzelen om op school te komen om over uw kind(eren) te praten. 

right_image