banner
Met ouders

Wij zoeken altijd de verbinding en de dialoog, tussen ouders, leerkracht, kind en eventueel andere instanties.

De Polderhof beschikt over een actieve ouderraad (OR) en een kritische medezeggenschapsraad (MR). Aan het begin van elk schooljaar organiseert de OR/MR een algemene MR/OR vergadering, waar verantwoording wordt afgelegd over het afgelopen schooljaar en een blik naar de toekomst geworpen. 

Op de Polderhof organiseren we maandelijkse koffieochtenden voor de ouders . Tijdens deze koffieochtenden komen verschillende voor u interessante onderwerpen aan de orde; vaak wordt hierbij een gast uitgenodigd.

right_image