banner
Leerkrachten

De groepsleerkracht van uw kind zorgt ervoor, dat de kinderen worden uitgedaagd tot leren en dat zij op het juiste moment onderwijskundige materialen krijgen aangereikt in een pedagogisch veilige omgeving.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Vanwege de specifieke aard van de Polderhof, een sportactieve basisschool, vervult de vakleerkracht een specifieke rol binnen school. Aan de ene kant is hij/zij verantwoordelijk voor de vormgeving van het bewegingsonderwijs en aan de andere kant draagtĀ deze functie tevens een beleidsmatig karakter. Elke groep krijgt 2x in de week bewegings-onderwijs o.l.v. de vakleerkracht.

Excellente leraar
Vanuit de functiemix is er binnen de school een excellente leraar. Deze draagt bij aan de ontwikkelingen binnen de school.

right_image