banner
Interne begeleiding

De Intern Begeleider (IB-er) heeft de taak om samen met de groepsleerkrachten de ontwikkelingen van de kinderen op school in de gaten te houden en het zorgaanbod op het gewenste niveau te houden.

De werkzaamheden van de Intern Begeleider zij o.a : 

  • processen van handelingsgericht- en opbrengstgericht werken monitoren
  • begeleiding en ondersteuning van collega’s bij het vormgeven van passend onderwijs
  • groeps- en leerlingbesprekingen
  • oudergesprekken en andere externe contacten
  • wekelijks overleg met de directie

De interim intern begeleider van De Polderhof is Laetitia Steringa. Zij is te bereiken via ib@polderhof.asg.nl

 

right_image