banner
Groep 8

Even voorstellen: In onze groep zitten 29 kinderen. 5 dagen per week staat juf Stephanie voor de groep.

Hoe ziet een dag in groep 8 eruit? In de ochtend starten we met automatiseren, vervolgens gaan we aan de slag met rekenen. Na de pauze staat vakken als begrijpend lezen, studievaardigheden, taal & spelling en technisch lezen op het programma. De middagen staan voornamelijk in het teken van WO. We besteden dit schooljaar ook aandacht aan Engels en creatieve vakken. Daarnaast zijn we heel intensief bezig met het oefenen van oude eindtoetsen, we leren vraagstellingen te analyseren en de kinderen passen wat ze geleerd hebben toe op de eindtoetsvragen.

Wanneer gym: Op dinsdag en donderdag krijgen de kinderen les van meester Jos. Deze lessen zijn altijd in de grote gymzaal. Het dragen van gymkleding is heel belangrijk.

Wat leren we in groep 8: Op het gebied van rekenen komen de onderdelen breuken, procenten en kommagetallen veel aan bod. Ook het berekenen van de oppervlakte, inhoud en omtrek staan centraal. Op taalgebied zijn we veel bezig met ontleden en met spelling maken we kennis met nieuwe woorden en het vervoegen van werkwoorden. Het uitbreiden van de woordenschat is ook een heel belangrijk element. Naast de wekelijkse woordenschatlessen komt woordenschat ook nog terug bij alle andere vakken zoals Nieuwsbegrip, studievaardigheden en technisch lezen. In de begrijpend lezen lessen speelt het toepassen van verschillende strategieën een belangrijke rol. De strategieën die aan bod komen zijn: voorspellen, samenvatten, ophelderen van onduidelijkheden, verwijswoorden en vragen stellen.

Klassenouder: Nalan Kuru (Moeder van Alara) 


 

 

 

right_image