banner
Groep 7

 Even voorstellen: In groep 7 staat juf Stephanie samen met juf Merve en Meester Mark 5 dagen in de week voor de groep.

Hoe ziet een dag in groep 7 er uit? We starten de dag met 15 minuten automatiseren. In de ochtend zijn we bezig met rekenen. Na de eerste pauze lezen we een kwartier uit ons bieb-boek. Na het lezen zijn we voornamelijk bezig met taalbeschouwing. Dit zijn lessen taal, spelling, woordenschat en de leesmethode. Na de tweede pauze staan wereld oriëntatie, informatieverwerking, schrijven en verkeer centraal. Eén keer in de week hebben we een les van de Vreedzame school. We zijn vorig jaar gestart met de methode Vreedzame school. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

 

Wanneer hebben we gym? Meester Jos geeft de gymlessen op dinsdag en vrijdag. We vinden het erg prettig als de kinderen gymschoenen aan doen.

 

Wat leren we in groep 7? Op het gebied van rekenen werken we aan procenten, breuken en komma getallen. Verder komen er sommen over de oppervlakte en inhoud voorbij. En natuurlijk gaan we flink cijferen onder elkaar. Dit gaat vooral om optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Met taal en spelling werken we in blokken. Voor taal komt er een groot stuk ontleden aan de beurt. Met spelling komen de spellingsregels naar voren en krijgen we ook een stuk werkwoordspelling. Met woordenschat leren we veel nieuwe woorden die ook in de taallessen naar voren komen. Met nieuwsbegrip leren we een tekst goed lezen en begrijpen. Daar gebruiken we een aantal strategieën voor. Deze kunnen later door de kinderen ook gebruikt worden om teksten op het Voortgezet Onderwijs te lezen en te leren. Klassenouder

Haydie Pranger

 

right_image