banner
Groep 6

Even voorstellen: In onze groep zitten 32 kinderen. Juf Joke, Siham en Laura staan voor de groep.

 Hoe ziet een dag in groep 6 eruit? Iedere ochtend beginnen we met automatiseren. 

De juf heeft sommen op het bord staan, of we werken uit ons analysewerkmapje. Het automatiseren duurt tot 08.45 uur. Om 08.45 uur gaan we rekenen uit onze methode Alles Telt.Voor taalbeschouwing, woordenschat en spelling gebruiken we de methode Taal Actief. De nieuw aangeleerde woorden, behorende bij Nieuwsbegrip en woordenschat, worden op de woordmuur gehangen. De spelling woorden en belangrijke spellingsafspraken hebben een prominente plek in de klas. Uiteraard besteden we aandacht aan het schrijven en de schrijfhouding. We stimuleren de kinderen om samen te werken, maar er wordt ook veel zelfstandig gewerkt. We rekenen in de methode van Alles Telt. In de middagen besteden we tijd aan informatieverwerking, natuur & techniek, aardrijkskunde en geschiedenis met de methode Blitz, Naut, Meander en Brandaan. De sociaal emotionele vorming krijgt voortdurend de aandacht doordat we met de hele school en met onze eigen groep afspraken maken over hoe we met elkaar omgaan. Eén keer per week geven we hier extra aandacht aan tijdens een les uit de methode Vreedzame school. Culturele vorming krijgt op verschillende momenten inhoud tijdens projectweken maar ook als geïntegreerde activiteiten gekoppeld aan onze thema’s. Naast de computers in de klas zijn er ook computers in het computerlokaal tot onze beschikking.

 Wanneer gym: Op dinsdag en vrijdag krijgen we gymles van de vakleerkracht meester Jos. Deze lessen zijn in de grote gymzaal. Het dragen van gymkleding is een vereiste.

 Wat leren we in groep 6: Op het gebied van rekenen breiden we de getal oriëntatie uit tot 100.000. Dit jaar maken we een begin met breuken en de eerste stappen naar cijferend rekenen. Hiervoor is het belangrijk dat de tafel- en deelsommen goed geautomatiseerd zijn. We gaan verder met de klok, analoog omzetten naar digitaal. Schaal berekenen, schaduw meten, verhoudingstabellen, km naar meters omzetten, gewichten omzetten en een staafgrafiek af te lezen en in een tabel gegevens over te zetten komen dit schooljaar ook aan bod. Op taalgebied breiden we de spellingafspraken uit en maken we kennis met wat synoniemen en homoniemen zijn. Ook spreekwoorden en gezegden krijgen de nodige aandacht. In de begrijpend lezen lessen bouwen we het toepassen van de strategieën voorspellen, relaties en verwijswoorden, het ophelderen van onduidelijkheden, vragen stellen en het samenvatten uit met behulp van Nieuwsbegrip en het Cito hulpboek. We gebruiken de methode Estafette voor technisch lezen en Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. Stillezen uit een biebboek en het extra oefen om vloeiend en vlot te lezen staat ook een paar keer in de week ingepland. Rekenen en taal doen we alle dagen.

Klassenouder: We zijn heel blij met de moeder van Djeelaino en de moeder van Thirsa!

right_image