banner
Groep 5

Even voorstellen: Welkom op de pagina van groep 5. In onze groep zitten 26 kinderen. Juf Kelly is er woensdag, donderdag en vrijdag en de overige dagen is juf Carmen er.

Hoe ziet een dag in groep 5 eruit? Iedere ochtend starten we met rekenen, automatiseren. Er ligt ook rekenwerk wat niet af is op hun tafel, dat moeten ze eerst afmaken. Wanneer de rust terug is in de groep (als de ouders weg zijn gegaan om 8.30 uur) gaan we klassikaal verder met rekenen. We werken met de methode; “Alles telt”. Er zijn 3 niveaugroepjes waar de kinderen op maat instructie krijgen en tevens verwerken. Na de instructie gaan de leerlingen ook 3 keer per week de rekenles  op de computer verwerken. Hiervoor hebben we 13 computers tot onze beschikking.

 

Om 10:00uur spelen we met de groepen 3 t/m 8 buiten en daarna eten we fruit. Om 12:00 uur eten we gezamenlijk een broodje en gaan daarna buiten spelen. Om 14.00 uur komen we naar buiten om naar huis te gaan.

Voor technisch lezen hanteren we de methode Estafette. Deze lessen worden gegeven direct na het kwartiertje Vloeiend en Vlot. Dit zijn boekjes met rijtjes woorden om de snelle woord-herkennning te trainen. Tevens  maken we gebruik van de breed georiënteerde “bibliotheek op school”, zodat de leerlingen naast de Estafette leesboeken ook andere boeken kunnen lezen. Het is heel belangrijk voor het kind om veel “leeskilometers’ te maken. Het  is raadzaam om uw kind thuis elke dag een half uurtje te laten lezen/voorlezen. Ook kan er voorgelezen worden en daarna vragen te stellen over de inhoud van het verhaal. (begrijpend luisteren)

 

 

Voor Taal/spelling/woordenschat gebruiken we de methode Taal Actief. Belangrijke spellingafspraken hebben een prominente plek in de klas. De kinderen hebben de mogelijkheid ook thuis deze woorden te oefenen via Mijnklas.nl. Uiteraard besteden we aandacht aan het schrijven en de schrijfhouding. We stimuleren de kinderen om samen te werken (de Vreedzame schoollessen zijn een hulpmiddel om de kinderen dit te leren) maar ook het zelfstandig werken heeft de nodige aandacht. In de middag is er ook ruimte voor de zaakvakken als natuur, geschiedenis en aardrijkskunde. Voor deze vakken gebruiken we de methode’s: “Naut, Meander en Brandaan”.

Op dinsdag  en vrijdag krijgen we gymles van de vakleerkracht Meester Jos. Deze lessen zijn in de grote gymzaal. Het is belangrijk dat de kinderen gymkleding en gymschoenen meenemen op deze dagen. Een tip: schrijf de naam van uw kind op het label van de gymkleding. Wanneer spullen onverhoopt blijven liggen, is de “eigenaar” gemakkelijk gevonden.

 

 

Wat leren we zoal in groep 5: Bij het rekenen zijn we veel bezig met het leren en toepassen van de tafel- en deelsommen. Om de deelsommen goed te kunnen begrijpen is het van groot belang dat iedereen de tafels goed kent. We werken met de getallenlijn tot de 1000; de plus- en minsommen worden een stap moeilijker. Daarnaast wordt er gerekend met lengte, omtrek, oppervlakte en inhoud. Ook het klokkijken blijven we oefenen, aan het eind van groep 3 moeten we zowel digitaal als analoog kunnen klokkijken en daarmee ook sommen uitrekenen.

Met spelling breiden we de spellingafspraken uit. Vooral de meerlettergrepige woorden met een lange- en korte klank krijgen veel aandacht. Met woordenschat wordt er gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat, synoniemen komen hierbij veelvuldig aan bod.

Bij het lezen gaat de aandacht uit naar het vlotter lezen van meer ingewikkelde en/of samengestelde woorden. Tenslotte besteden we aandacht aan studievaardigheden. Deze vaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. De kinderen maken kennis met Blits, een methode voor studievaardigheden. De kinderen worden aangeleerd om allerlei informatiebronnen te interpreteren en gebruiken. Onderwerpen als gericht zoeken, waar vind je de juiste informatie en hoe verwerk je die informatie worden geoefend.

 

Computergebruik thuis: u kunt thuis de volgende programma’s gebruiken om uw kind te laten oefenen. Op “Mijnklas.nl” zet de leerkracht oefenstof klaar die geoefend moet worden. Op “Nieuwsbegrip.nl” staat elke week vanaf dinsdag een nieuwe tekst klaar om te oefenen. In de groep maken we de les over deze tekst op donderdag. Uw kind kan ook oefeningen doen op dit programma. 

 


 

 

 


 

right_image