banner
Groep 4

 Even voorstellen: Wij, Angelique, Sabrina en Carmen , staan dit jaar in groep 4. We hebben dit jaar twee groepen 4 op school. Groep 4A en groep 4B

 

Hoe ziet een dag in groep 4 eruit? We starten de dag met rekenen.  Hierna gaan we aan de slag met spelling, taal, schrijven en lezen. In de middag doen we evreedzame school, wereldorientatie , en de creatieve vakken.

Wanneer hebben we gym: Op dinsdag en vrijdag hebben we gymles. Dit doen we in de grote gymzaal.

Wat leren we in groep 4: Op het gebied van rekenen breiden we het rekenen uit tot 100. In groep 4 is het automatiseren van de plus- en minsommen erg belangrijk. We werken hard aan het aanleren van de tafels van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10. De tafel van 7 komt in  groep 5 aan bod. Op taalgebied maken we een start met het schrijven van een brief, we gaan telefoon gesprekken voeren en we leren spellingsregels te gebruiken. Verder maken we kennis met nieuwe woorden om onze woordenschat uit te breiden. Aan het begin van het schooljaar ligt de nadruk nog op technisch lezen; maar ook maken we een start met het toepassen van de strategieën van begrijpend lezen.

Klassenouder:


 

right_image