banner
Groep 1

Even voorstellen: In onze groep zitten 29 kinderen en gedurende het schooljaar zullen er nog nieuwe kinderen instromen. Juf Tara staat alle dagen voor de klas.

Hoe ziet een dag in groep 1 eruit? We beginnen de ochtend met een werkje aan tafel. Bij binnenkomst liggen er werkjes op tafel waar de leerlingen mee aan het werk kunnen. Daarna gaan we in de kring. In de kring doen we allerlei activiteiten zoals voorlezen, liedjes zingen, taal-en rekenactiviteiten. Na de kring gaan we spelen en/of werken. Om 10 uur eten we samen fruit/ gezonde koek.

Dan gaan we fijn buiten spelen. Bij slecht weer spelen we soms in het speellokaal.

Als we binnen komen doen we nog een kringactiviteit en daarna hebben we weer een werkmoment.

Om 12 uur gaan we gezamenlijk lunchen in de klas en aansluitend doen we een werkjes circuit met een werkje aan tafel. Daarna gaan we nog een keer lekker naar buiten als we weer binnen zijn sluiten we de dag af in de kring. Op maandag hebben we gym in het speellokaal van meester Jos.

Wat leren we in groep 1 ? We hanteren de methode Inzichtelijk en Fonemisch bewustzijn. Ook gebruiken we de methode kleuterplein als bronnenboek. We werken altijd aan de hand van thema’s. Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs. Het stimuleren van de ontwikkeling van kleuters vraagt om een brede aanpak : spelen, werken, bewegen en in gesprek zijn met elkaar. We bieden de kinderen een ruim aanbod van activiteiten binnen een rijke leeromgeving. In onze thema’s komen taal, woordenschat, rekenen, motoriek, wereldoriëntatie, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod.

Dit jaar werken we alweer voor het tweede jaar met de methode “De Vreedzame School”.

 

right_image