banner
Gezonde school

Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij  belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Heeft u vragen over voeding en/of gezondheid? Loopt u gerust even binnen, wij brengen u graag in contact met de jeugdverpleegkundige van de GGD. 

Sport: Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema Bewegen en sport. Hiervoor zetten we o.a. de volgende activiteiten in: vier dagen in de week een vakleerkracht die aan alle groepen bewegingsonderwijs geeft, naschoolse sportactiviteiten, clinics van sportverenigingen tijdens de lessen bewegingsonderwijs, Schooljudo, MRT, “pauze-sport” en een schoolbreed thema waarbij Sport en gezonde voeding centraal staat.

Voeding: Bij een sportactieve, gezonde school hoort ook gezonde voeding. De Polderhof neemt jaarlijks deel aan het EU Schoolfruitprogramma, kinderen krijgen gedurende 20 weken een aantal keer per weekgratis schoolfruit aangeboden voor de ochtendpauze. We vragen aan alle ouders voor de ochtendpauze een gezond tussendoortje mee te geven en een gezond lunchpakket voor de middagpauze. De voorkeur gaat uit naar volkoren- of bruin brood waar gezond beleg op zit. In de schoolgids staan tips. Geef geen extra gezoete vruchtendrankjes mee. Ook zien we graag gezonde traktaties als kinderen wat te vieren hebben. Kinderen kunnen water "tappen" in het leslokaal en ook hebben wij een watertappunt op ons schoolplein voor tijdens het buitenspelen.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 

right_image