banner
In gesprek

Kennismakingsgesprekken

Ouderbetrokkenheid vinden we erg belangrijk. Daarom starten we ieder schooljaar met kennismakingsgesprekken. Er vindt een overdracht van alle kinderen van de ene groep naar de andere groep plaats tussen de leerkrachten maar wij vinden de inbreng van ouders t.a.v. het welzijn en de ontwikkeling van uw kind(eren) ook erg belangrijk. Het doel van een kennismakingsgesprek is:

De start van een goede samenwerking tussen ouders en leerkracht waarbij het kind centraal staat

 

Rapportage aan de ouders

Alle kinderen ontvangen twee keer per jaar (februari en juni/juli) een schriftelijk rapport voorafgaande aan het rapportgesprek. We vinden het erg belangrijk dat ouders over dit rapport met de leerkracht praten. In het rapport staan de leerprestaties vermeld, maar ook  de sociaal-emotionele ontwikkeling komt aan bod. Vanaf groep 5 worden de ouders samen met hun kind verwacht op het rapportgesprek. 

right_image