banner
De school

Als openbare school is onze school toegankelijk voor alle kinderen: wij maken geen onderscheid naar geloof, ras, politieke overtuiging of sociaal-maatschappelijke positie van ouders. Ontwikkelen, leren verantwoordelijkheid dragen, zelfstandigheid, samenwerken en zorg voor elkaar, dragen bij aan een respectvolle omgang met elkaar. Zo willen wij samen bouwen aan een wereld waarin er verdraagzaamheid en respect is voor iedereen.

right_image