banner
Coördinatoren

Op school werken we met coördinatoren. Dit zijn leerkrachten met een speciale taak. Zij zorgen ervoor dat zaken binnen de verschillende bouwen goed functioneren. Een afvaardiging van de coördinatoren vormt het managementteam, zij hebben wekelijks overleg met de directeur. 

De coördinatoren zijn:

Stephanie de Jong (leerkracht groep 8) coördinator LeerKRACHTbijeenkomsten, vertrouwenscontactpersoon*

José van Laar (leerkracht groep 1-2)  

Marieke de Meijer (leerkracht groep 1-2) voorzitter stuurgroep De Vreedzame School, pestcoördinator*

* het managementteam

right_image