banner
Buurtschool

De buurtschool is een term die de samenwerking aangeeft tussen scholen, welzijnsorganisaties, kinderopvang en mogelijk andere partners, met als doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten. Het gaat daarbij om de inrichting van een netwerk van onderwijs, welzijn en zorg rond kind en gezin, ter bevordering van de sociale competenties van kinderen en jongeren en van hun actieve deelname aan samenleving, onderwijs, recreatie en werk. Een gemeenschappelijk gedeeld inhoudelijk concept is van groot belang voor een buurtschool. Elke buurtschool heeft zijn eigen uitgangspunten. Vaak speelt de school in de ontwikkeling en behoeften van de wijk. Dit kan zoal zijn:

- Een groeiende behoefte aan dagopvang voor kinderen (dag arrangementen)
- Meer kansen voor kinderen in achterstandswijken
- Meer veiligheid in de wijk
- De betrokkenheid van ouders vergroten
- Kinderen meer ontwikkelingsmogelijkheden bieden
- De wijk meer samenhang geven
- Kinderen een leukere en zinvollere vrijetijdsbesteding geven
- De zorg voor kinderen verbeteren

Sinds januari 2016 is peuterspeelzaal Het Hof van GO gevestigd in ons schoolgebouw.

right_image