banner
Alles draait om leren

Aan het eind van de basisschool moet uw kind een hoeveelheid kennis en vaardigheden hebben verworven, waarbij alle mogelijkheden wat leerprestaties betreft optimaal dienen te zijn benut, om uiteindelijk het voortgezet onderwijs goed te kunnen volgen.

Naast de leer- en kennisgebieden vinden wij de ontwikkeling op het sociaal-emotionele en creatieve vlak ook van belang.

Wij gaan voor de slogan: "Alles draait om leren".

 

right_image